ทางบริษัทไม่มีนโยบาย รับคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้น

1. สินค้าชำรุดจากการขนส่ง ให้แจ้งกลับบริษัทภายใน3วันทำการ (สินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกเปิดรับประทาน)

2. ปัญหาคุณภาพสินค้าที่เกิดจากผู้ผลิต ทางบริษัทจะส่งสินค้าคืนให้หลังจากตรวจสอบเหตุว่าเกิดทางบริษัทจริง