<

About us

เรามีความเชื่อว่า ความชื่นชอบและหลงไหลในสิ่งที่เราสนใจอย่างแท้จริง จะนำพาให้เราสามารถคิดค้นกรรมวิธีการ ผลิต และบริการด้วยความเชี่ยวชาญ และสร้างความแตกต่างในสินค้าของเรา สิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นเป็นผู้นำ การผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย 

เราได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดโลก และในวันนี้ สินค้าแบรนด์เถ้าแก่น้อย สามารถครองส่วนแบ่งการ ตลาดในประเทศไทยได้กว่า 70% และเรากำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์เถ้าแก่น้อยทั้งในประเทศและ ตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในสากล