กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์


1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก 

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ ความสนใจส่วนตัวของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์


2. Cookies 

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้


3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถแจ้งส่งเมล์มาหาเราที่ woraphan_k@taokaenoi.co.th

4. บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของสมาชิกหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิกให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆของสมาชิกด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

กับสมาชิกบริษัทในเครือของบริษัทฯ: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับสมาชิกบริษัทในเครือของบริษัทฯ เช่น เพื่อให้บริการตามที่สมาชิกต้องการหรือที่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของบริษัทฯ และเพื่อช่วยให้บริษัทฯจัดการข้อความพร้อมใช้งานและการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ

กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแก่บริษัทฯ: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การชี้นำและในนามของบริษัทฯ ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก เช่น ให้บริการยืนยันตัวตนของสมาชิกช่วยในการประมวลผลการทำรายการส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯหรือให้ความช่วยเหลือและบริการลูกค้าแก่สมาชิก

ระหว่างบุคคลอื่นเพื่อทำรายการเมื่อสมาชิกใช้บริการ เช่น ผู้ใช้รายอื่น ผู้ค้า และผู้ให้บริการของพวกเขา: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกและบัญชีของสมาชิกกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการทำรายการของสมาชิกซึ่งรวมถึงผู้ใช้รายอื่นที่สมาชิกส่งหรือรับชำระเงินจากผู้ค้าและผู้ให้บริการของพวกเขาเมื่อสมาชิกใช้บริการของบริษัทฯเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่:

 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซึ่งจำเป็นต้องใช้อำนวยความสะดวกในการทำรายการ

 ข้อมูลที่จะช่วยผู้เข้าร่วมอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทตลอดจนตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง

 ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ค้าทำความเข้าใจผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ค้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ 

5.  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

บริษัทฯ รักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพและทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในขณะที่บริษัทฯอุทิศให้ต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของบริษัทฯ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของสมาชิกและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การลงทะเบียนหน้าข้อมูลบัญชีของสมาชิกและตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมีเกี่ยวกับสมาชิกนั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งสมาชิกได้ให้อนุญาต


6.  การเปลี่ยนแปลง "นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯอาจแก้ไข "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจของบริษัทฯ เว็บไซต์หรือบริการหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ  "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทฯจะประกาศให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า “การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย“ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อีเมลหรือวิธีอื่น 


7.  ติดต่อบริษัทฯ

สมาชิกสามารถติดต่อบริษัทฯได้ถ้าสมาชิกมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือคำถามเกี่ยวกับ "ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของสมาชิก สมาชิกสามารถติดต่อบริษัทได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ woraphan_k@taokaenoi.co.th


8.ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัท เถ้าแแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด